Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η ραγδαία ταχύτητα εξέλιξης της γνώσης επιβάλει τη Δια Βίου Μάθηση. Τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, παρέχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης/επιμόρφωσης καθώς και επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης στον εργασιακό χώρο.

Η Διδασκαλία των προγραμμάτων γίνεται από εκπαιδευτικό προσωπικό των Ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας και από εξειδικευμένους επαγγελματίες, που χρησιμοποιούν ένα μίγμα εκπαιδευτικών μεθόδων παραδοσιακής κατάρτισης αλλά και εργαλείων τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης.

Η έναρξη επιδοτούμενων κύκλων σπουδών είναι τον Ιούνιο του 2015. Ειδικότερα, η κατεύθυνση που προσφέρεται τον Ιούνιο του 2015 είναι:

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», από το τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας σε διυδριματική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, με διάρκεια προγράμματος: 120 ώρες.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε αποφοίτους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δεν έχουν δίδακτρα. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το ίδρυμα παρακολούθησης καθώς και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού» ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Υποβολή Αιτήσεων για όλα τα συνεργαζόμενα ιδρύματα για τον Ιούνιο του 2015: εδώ

Έναρξη Τμημάτων: Ιούνιος 2015

Πίσω

ΠΕΓΑ Πληροφοριακά Συστήματα

Στοιχεία Προγράμματος

Θεματική Ενότητα: 2.1 Διοίκηση Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικές Υπηρεσίες
Επιστημονικά Υπεύθυνη:
Παρασκευή Τσούτσα, Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Ιδρύματα-Τμήματα που Συμμετέχουν στο ΠΕΓΑ

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
Τμήματα:  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Τμήμα: Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Συντονιστής: Δρ. Εµίρης ∆ηµήτριος, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Συντονιστής: Δρ. Στεφάνου Κων/νος, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Συντονιστής: Δρ. Σαριαννίδης Νικόλαος, Αν. Καθηγητής