Ωρολόγια Προγράμματα Εκπαιδεύσεων_Updated

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πειραιά_Α' Κύκλος (25-9-2015) Λήψη (365.0 KiB)
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πειραιά_Β' Κύκλος (25-9-2015) Λήψη (364.8 KiB)
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κοζάνης_Α' Κύκλος Λήψη (360.7 KiB)
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κοζάνης_B' Κύκλος Λήψη (323.0 KiB)
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Λάρισας_Α' Κύκλος Λήψη (247.1 KiB)
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Λάρισας_Β' Κύκλος (28-8-2015) Λήψη (282.5 KiB)
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης (Σίνδο) Λήψη (340.7 KiB)

Πίσω

ΠΕΓΑ Πληροφοριακά Συστήματα

Στοιχεία Προγράμματος

Θεματική Ενότητα: 2.1 Διοίκηση Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικές Υπηρεσίες
Επιστημονικά Υπεύθυνη:
Παρασκευή Τσούτσα, Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Ιδρύματα-Τμήματα που Συμμετέχουν στο ΠΕΓΑ

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
Τμήματα:  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Τμήμα: Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Συντονιστής: Δρ. Εµίρης ∆ηµήτριος, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Συντονιστής: Δρ. Στεφάνου Κων/νος, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Συντονιστής: Δρ. Σαριαννίδης Νικόλαος, Αν. Καθηγητής