Ημερίδα απονομής πιστοποιητικών παρακολούθησης_Κοζάνη

Πρόσκληση

Στα πλαίσια του προγράμματος επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων με τίτλο ΠΕΓΑ - ‘Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων’

σας προσκαλούμε

την Παρασκευή 20-11-2015 και ώρα 16:00 στην αίθουσα 214

σε τελετή απονομής των πιστοποιητικών στους επιτυχόντες συμμετέχοντες.

 

Ο Συντοντιστής του Έργου για το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

 

Σαριαννίδης Νικόλαος

Αν. Καθηγητής

Πίσω

ΠΕΓΑ Πληροφοριακά Συστήματα

Στοιχεία Προγράμματος

Θεματική Ενότητα: 2.1 Διοίκηση Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικές Υπηρεσίες
Επιστημονικά Υπεύθυνη:
Παρασκευή Τσούτσα, Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Ιδρύματα-Τμήματα που Συμμετέχουν στο ΠΕΓΑ

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
Τμήματα:  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Τμήμα: Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Συντονιστής: Δρ. Εµίρης ∆ηµήτριος, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Συντονιστής: Δρ. Στεφάνου Κων/νος, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Συντονιστής: Δρ. Σαριαννίδης Νικόλαος, Αν. Καθηγητής