Πληροφορίες

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση Πτυχιούχων Λογιστών με μεγάλη εμπειρία έως δέκα ετών, ειδικά σε λογιστές άνω των 45 ετών που πιθανότατα έχουν μείνει μακροχρόνια άνεργοι,  σε θέματα που αφορούν τον Νέο Φορολογικό Νόμο, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τις συνεχείς αλλαγές στους Λογιστικούς Κανόνες και Νόμους και τη χρήση Νέων Τεχνολογιών (επικοινωνιών και διαδικτύου) στο επάγγελμα του Λογιστή.

Γνωρίζοντας καλύτερα από οποιοδήποτε στέλεχος ελληνικής επιχείρησης τα ιδιαίτερα επιστημονικά Λογιστικά χαρακτηριστικά και τις αλλαγές που αυτά έχουν πάρα πολύ συχνά, το ΠΕΓΑ θα κατορθώσει να προσδώσει στις ελληνικές επιχειρήσεις αυξημένη ανταγωνιστική προοπτική, ικανότητα αποτελεσματικής επιχειρηματικής προσαρμογής στα νέα Λογιστικά πρότυπα και δεδομένα. Για τον λόγο αυτό θα διδάσκονται μεταξύ άλλων, συγκεκριμένα και εξειδικευμένα θεωρητικά και πρακτικά θέματα όπως η Ανάπτυξη Νέων Διατάξεων στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τους Αναπτυξιακούς Νόμους και πώς αυτοί γίνονται ευκολότερα προσβάσιμοι στις επιχειρήσεις, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Κοστολόγηση, Νέες Τεχνολογίες σε συνάφεια με την Λογιστική Επιστήμη.

Η χώρα μας επιχειρεί εδώ και χρόνια να θεσπίσει ένα πλαίσιο σταθερό, επαρκές για την ανάπτυξη και την προσέγγιση Ελλήνων και ξένων επενδυτών, ευνοϊκό σε σχέση με άλλες χώρες που ανταγωνίζονται σε όμοιο περιβάλλον. Τα στελέχη των επιχειρήσεων  απαιτείται να γνωρίζουν επαρκώς τους κανόνες της αγοράς, της οικονομίας και του ανταγωνισμού, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν.

Το προτεινόμενο ΠΕΓΑ επιχειρεί να προσφέρει στήριξη και επικαιροποίηση της γνώσης που έχει αποκτηθεί και κυρίως να μεταδώσει γνώσεις και πείρα που χρειάζεται διαρκώς συμπλήρωση, με βάση κανόνες που θεσπίζονται συνεχώς στη χώρα μας ή επηρεάζονται από την παγκοσμιοποίηση.

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας και τα συνεργαζόμενα ιδρύματα έχουν την δυνατότητα και αυτό εκφράζεται σε ανθρώπινο επιστημονικό προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή, να αναλάβουν μια τέτοια δράση μέσω του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ), προσελκύοντας άνεργους λογιστές, λογιστές ελεύθερους επαγγελματίες,  στελέχη Λογιστηρίων, Πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ από όλη τη χώρα, τα οποία θα προθυμοποιηθούν να λάβουν μέρος σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό περιβάλλον συμπλήρωσης και επικαιροποίησης των γνώσεων τους, για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση τους στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος τελικά, είναι να καταστούν ικανοί οι Λογιστές εκπαιδευόμενοι έχοντας αποκομίσει στοχευόμενα γνωστικά εφόδια να τα αξιοποιήσουν και να τα μεταδώσουν στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται η πρόκειται να εργαστούν, συμβάλλοντας έτσι στην δημιουργία ενός συγκριτικού πλεονεκτήματος.

ΠΕΓΑ Λογιστικής

Στοιχεία Προγράμματος

Θεματική Ενότητα: 2.2 Χρηματοοικονομικά
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ευδοκία Τσιφόρα, Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

 

Ιδρύματα-Τμήματα που Συμμετέχουν στο ΠΕΓΑ

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
Τμήματα : Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Συντονιστής: Δρ. Χατζόγλου Πρόδροµος, Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Συντονιστής: Δρ. Λαζαρίδης Ιωάννης, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Πειραιά 
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Συντονιστής: Δρ. Παπαηλίας Θεόδωρος, Καθηγητής