Στοιχεία Προγράμματος

Το προτεινόμενο ΠΕΓΑ αναφέρεται σε απόφοιτους Γεωπονικών σχολών, αλλά και όλων των ειδικοτήτων με συνάφεια στην αγροτική παράγωγη όπως παραγωγή, την διακίνηση και εμπορία αγροτικών εφοδίων και προϊόντων και υπηρεσιών.

Διαδικασία αξιολόγησης αποφοίτων

Για κάθε Δράση του προγράμματος εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα καλούνται να λαμβάνουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων. Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία συγγραφής εργασίας σε θέμα της επιλογής τους σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο καθηγητή. Η εργασία μπορεί να βασίζεται σε βιβλιογραφία ή να αποτελεί την παρουσίαση ενός πειράματος - πρακτικής εφαρμογής. Η εφαρμογή ή το πείραμα μπορεί να λαμβάνει χώρα εντός των εγκαταστάσεων του ιδρύματος ή σε χώρο εκτός του ιδρύματος όπου ο εκπαιδευόμενος έχει επαγγελματική πρόσβαση. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η άμεση εφαρμογή των νεο-αποκτηθεισών γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους. Σε αυτήν την περίπτωση δεδομένης της φύσης του γνωστικού αντικειμένου θα δίνεται η δυνατότητα ο εκπαιδευόμενος να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας του σε διάστημα 6 μηνών. Αν ή φύση της εργασίας ή του πειράματος απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά από αίτηση του εκπαιδευομένου και με την σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου καθηγητή θα δίνεται παράταση. Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική για τους εκπαιδευόμενους.

Πιστωτικές μονάδες Προγράμματος

Δυνατότητες αξιοποίησης πιστωτικών μονάδων σε προγράμματα ΑΕΙ ή άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα

Το πρόγραμμα παρέχει 9 πιστωτικές μονάδες.

ΠΕΓΑ Γεωργικής Παραγωγής

Στοιχεία Προγράμματος

Θεματική Ενότητα: 1.4 Γεωργία - Αλιεία - Κτηνοτροφία
Επιστημονικά ΥπεύθυνοςΔρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής, Αν. Καθηγητής
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Ιδρύματα-Τμήματα που Συμμετέχουν στο ΠΕΓΑ

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
Τμήματα: Τεχνολόγων Γεωπόνων, Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικής Βιοσυστημάτων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Τμήμα: Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Συντονιστής: Δρ. Κίττας Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Συντονιστής: Δρ. Αγγελόπουλος Σταμάτης, Αν. Καθηγητής

 

Ενημερωτικό Υλικό

ΠΕΓΑ Γεωργικής Παραγωγής Λήψη (89.2 KiB)